Առաքում և Վճարում

Առաքում և Վճարում

1. Արտադրատեսակները և ապրանքները հնարավոր է գնել www.beststyle.am կայքում (այսուհետ՝ Կայք)՝ բանկային կրեդիտքարտի միջոցով, օնլայն վճարային համակարգերի միջոցով, կամ առձեռն վճարման եղանակով:

2. Կայքում էլեկտրոնային պատվերը լրացնելով և տեղադրելով՝ Դուք տվյալ ապրանքների առաջարկ եք կատարում սույն Պայմաններին համապատասխան, ինչը մեր կողմից ընդունվելու դեպքում համարվում է պարտավորեցնող պայմանագիր։

3. Կայքի միջոցով առցանց կատարված գնումը համարվում է իրականացված այն պահից, երբ մեր կամ մեր կողմից ներդրված ավտոմատացված համակարգի կողմից կմշակվի Ձեր վճարումն ու այդ մասին Ձեզ կուղարկվի գործարքը հաստատող նամակ կամ մեր աշխատակիցը կկապնվի Ձեր հետ, որը կհամարվի Ձեր առաջարկի ընդունում։

4. Բոլոր գներն ու սակագները ներառում են բոլոր կիրառելի հարկերն ու ավելացված արժեքի հարկը։

5. Վաճառված ապրանքները ենթակա են վերադարձի ըստ ՀՀ օրենքի։

6. Մենք պատասխանատվություն չենք կրում առցանց գնման ընթացքում Ձեր իսկ կողմից կատարված որևէ սխալի համար: